Blog

PROGRESİF CAM HAKKINDA

40 yaş sonrasında oluşan prespiyopi(yakını görememe) sorunu sonucunda gözlük ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Uzağı görememe problemi yaşayanlar ikinci bir gözlük olan yakın gözlüğünü ortadan kaldırmak ve tek bir .
X