Uncategorized

Astigmat nedir? Astigmat belirtileri nelerdir?

Astigmat nedir? Astigmat belirtileri nelerdir?

Astigmat, kornea veya göz merceği kavisinin normal şekilde olmamasının bulanık görmeye yol açtığı, yaygın bir göz kusurudur. Işık göze girdiği zaman anormal kavislenmeye bağlı olarak retinada doğru şekilde odaklanamaz ve net olmayan bir görüntü oluşur. Çocukları veya yetişkinleri etkileyebilir. Genellikle doğuştan mevcuttur ancak bir göz ameliyatından veya göz yaralanmasından sonra da gelişebilir. Kırma kusurları olarak bilinen bir grup görme sorunlarından biridir. Kırma kusurları, kornea veya göz merceği yüzeyinin pürüzsüz olmaması veya kavisinde anormallik olması durumlarında meydana gelir. Diğer kırılma kusurları miyop, hipermetrop ve yaşlanma ile ortaya çıkan presbiyopiyi içerir. Tedavide gözlük, kontakt lens kullanımı veya lazer ameliyatı tercih edilebilir.

Astigmat belirtileri nelerdir?

Astigmatta yaygın görülen belirtiler şunları içerir:

  • Tüm mesafelerde bulanık veya bozuk görme
  • Baş ağrısı
  • Gözlerde aşırı kayma
  • Gözün uzun süre odaklanmasını gerektiren aktivitelerde ve uzun süre pc, televizyon, cep telefonu vb. izlemelerde göz yorgunluğu
  • Geceleri sürüş zorluğu
  • Ciddi vakalarda çift görme

Astigmat tipleri nelerdir?

Astigmat gözde etkilenen yapıya göre iki gruba ayrılır. Kornea yüzeyindeki anormal kavislenme nedeniyle oluşursa korneal astigmat, göz merceğindeki problem nedeniyle oluşursa ‌lentiküler astigmat olarak isimlendirilir.  ‌Lentiküler astigmatı olan hastaların çoğunda kornea​​​​​ şekli normaldir.

1-) Miyopik astigmat, astigmat ve uzağı net görememe sorunu olan ‌miyopinin birlikte görüldüğü göz kusurudur. Görüntü retinanın önünde odaklandığında meydana gelir.

2-) Hipermetrop astigmat ise yakının net görülemediği hipermetropi göz kusurunun astigmat ile birlikte görülmesiyle ortaya çıkar. Görüntü retinanın arkasında odaklandığında görülür.

Astigmat tedavisi nasıl yapılır?

Hafif olgularda tedaviye gereksinim olmayabilir. Astigmat daha şiddetli ise tedavide gözlük, kontakt lens ve bazen lazer ameliyatı önerilir.

Gözlük: Astigmat olan bireylere görüşü düzeltmek için öncelikle gözlük verilir. Tedavide kullanılan gözlük, özel bir silindirik lens içerir.  Bu, merceğin belirli bölümlerinde ek güç sağlar. Genel olarak, her mesafeden net görüş sağlamak için tek görüşlü bir lens önerilir. Bununla birlikte, 40 yaş üstü  presbiyopiye sahip olan hastalar için çift odaklı veya kademeli ilave lens gerekebilir.

Kontakt lens: Bazı bireyler gözlükten ziyade ‌kontakt lenslerle daha iyi bir görüş elde eder. ‌Kontakt lensler daha net bir görüş ve daha geniş bir görüş alanı sağlayabilir. Ancak doğrudan gözlere temas etmeleri nedeniyle göz sağlığını korumak için düzenli temizlik ve bakım gerektirir. Standart yumuşak ‌kontakt lensler astigmatın düzeltilmesinde etkili olmayabilir. Özel yumuşak torik ‌kontakt lensler ise birçok astigmat türünü düzeltebilir. Sert gaz geçirgen ‌kontakt lensler korneada iken normal şekillerini korudukları için, korneanın düzensiz şeklini telafi edebilir ve astigmat olan insanlar için görüşü iyileştirebilir.

Ortokeratoloji: Ortokeratoloji ‌(ortho-k), korneayı yeniden şekillendirmek için bir dizi sert ‌kontakt lens kullanımını içerir.  Hasta, çoğunlukla geceleri olmak üzere her gün belirli bir süre boyunca bu ‌kontakt lensleri takar. Orta derecede astigmatı olan kişiler, bu tedavi ile günlük aktivitelerin çoğunda, geçici sürelerle lenssiz bir şekilde net görüş elde edebilir. Ortokeratoloji vizyonu kalıcı olarak iyileştirmez. Hastalar bu sert lensleri takmayı bırakırlarsa, görüşleri eski durumuna geri dönebilir.

Lazer ameliyatı:  Astigmat, korneanın LASIK (lazer in ‌situ ‌keratomileusis) veya ‌PRK ‌(photorefraktif ‌keratektomi) adı verilen yöntemler kullanılarak yeniden şekillendirilmesi ile de düzeltilebilir. Her iki yöntem de korneanın katmanlarından doku uzaklaştırılması yoluyla göz kusurunun tedavi edilmesini sağlar. PRK, korneanın ince olduğu ve bu nedenle LASIK uygulanamayan hastalarda tercih edilen daha karmaşık bir yöntemdir.

Yakındaki ya da uzaktaki nesnelere bakarken bulanık görme problemi yaşıyorsanız erken tanı ve tedavi desteği için vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

Astigmat nedir? Astigmat belirtileri nelerdir?

Bunlar da hoşunuza gidebilir

X